* רישום דומיין בחינם מתיחס לסיומות הבאות בלבד: .com, .in, .co.in, .in.net, .net.in