* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .info, .co.in, .in.net